Opis tytułu

Monografia dr Katarzyny Ziomek-Michalak dobrze wpisuje się w tę problematykę jaką jest zdrowie i styl życia w starości. Publikacja wzbogaci wiedzę o osobach w tej fazie życia, o ich oczekiwaniach, ale i zasobach osobistych jakimi dysponują. Analiza porównawcza dotycząca zdrowia i zasobów osób starszych zrzeszonych i nie zrzeszonych w strukturach Uniwersytetów Trzeciego Wieku dostarcza interesujących informacji, szczególnie w odniesieniu do roli i znaczenia UTW w życiu jego słuchaczy. […] chcę podkreślić, że spojrzenie na problem z punktu widzenia empirycznego i w ujęciu porównawczym zasługuje na docenienie. Jest to materiał interesujący, który […] wzbogaci polską literaturę z zakresu gerontologii. Poza poznawczą wartością pracy chcę podkreślić także jej społeczną użyteczność. […] Opublikowanie książki będzie z korzyścią nie tylko dla środowiska naukowego pedagogów, ale także dla innych środowisk naukowych, studentów, słuchaczy UTW oraz wszystkich tych osób, które są zainteresowane problemami polskich seniorów. [Z recenzji dr hab. Małgorzaty Halickiej, prof. Uniwersytetu w Białymstoku]

Podjęte w opracowaniu zagadnienia są ważkie i bardzo aktualne. Problemy i konsekwencje starzenia się polskiego społeczeństwa, kurczenie się zasobów opiekuńczych rodziny i tym samym potencjału wsparcia społecznego udzielanego seniorom są przedmiotem publicznej debaty i bieżącej krajowej polityki społecznej. Gerontologia krytyczna podnosi wątek, że z przyczyn ekonomicznych na starzejące się osoby nałożony został obowiązek przejęcia odpowiedzialności za styl i jakość osobistego starzenia się. […] Książka traktuje właśnie o zdrowiu i o uwarunkowaniach oczekiwań zdrowotnych osób w podeszłym i starym wieku. Przeczytałam ją z zainteresowaniem. Lekturę rekomenduję studentom różnych kierunków i specjalności – osobom przygotowującym się do pracy z seniorami i na ich rzecz, kadrom gerontologicznym, politykom społecznym i wszystkim zainteresowanym problemem osobom. [Z recenzji dr hab. Zofii Szaroty, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie]

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%