Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych

Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych

Opis tytułu

Statystyka, podobnie jak numerologia, jest traktowana przez studentów jak wiedza tajemna, wymagająca wtajemniczenia, a analizy statystyczne mają dla wielu status podobny do wróżenia z fusów. Książka Statystyczny drogowskaz 3. Sylwii Bedyńskiej i Moniki Książek skutecznie walczy z tymi poglądami. Statystyczne analizy wielowymiarowe zostały przedstawione w sposób jasny, przejrzysty, pozwalający nawet humaniście zrozumieć sposób ich wykonywania i ich sens. Dodatkowo, książka oferuje jasne wskazówki jak krok po kroku wykonać obliczenia w jednym z popularnych pakietów statystycznych wykorzystywanych przez uczelnie i wiele firm badawczych – IBM SPSS Statistics. Autorki, mając za sobą długoletnie doświadczenie w pracy ze studentami i doktorantami, prezentują nie tylko wiedzę dotyczącą metod poszukiwania zależności statystycznych, ale dzielą się praktycznymi wskazówkami, które pozwalają przeprowadzić efektywnie proces analizy zebranych danych.

Książka jest adresowana do studentów psychologii i nauk pokrewnych, którzy w ramach studiów wykonują badania i analizują dane prawie na każdym roku studiów. Zaawansowane treści przedstawione w książce rozszerzą krąg jej odbiorców o doktorantów i naukowców zajmujących się badaniami psychologicznymi, jak również badaczy, których prace dotyczą zagadnień socjologicznych czy pedagogicznych. Ponadto jest kierowana do wszystkich, którzy – choćby hobbistycznie – zajmują się badaniami naukowymi.

Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych – jest kontynuacją podręcznika Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, wydanego pod redakcją naukową Sylwii Bedyńskiej i Anety Brzezickiej (wkrótce ukaże się jego zaktualizowane wydanie w dwóch tomach).

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%