Opis tytułu

Książka stanowi pierwszy na rynku polskim systematyczny wykład poświęcony zagadnieniom reformy regulacyjnej i regulacji sektorowej. Autor prezentuje modele tych zjawisk, sytuując je w szerszym układzie założeń zagranicznej i wewnętrznej polityki gospodarczej państwa.

Rozważania na temat reformy, Autor konkretyzuje na przykładzie sektora transportu lotniczego – pierwszej na świecie branży, która poddana została tak szerokim przemianom w zakresie regulacji. Przedstawia prawno-gospodarczą charakterystykę sektora i wyjaśnia zawiłości systemu regulacji transportu lotniczego – obejmującego płaszczyzny globalną, regionalną i wewnętrzną. Analiza reformy regulacyjnej w transporcie lotniczym zawiera porównanie analogicznych doświadczeń amerykańskich i europejskich. Do rozważań włączone zostają także elementy ekonomicznej analizy prawa, w tym opis skutków gospodarczych reformy.

Opracowanie odwołuje się do dorobku prawa gospodarczego oraz teorii regulacji wypracowanych w naukach ekonomicznych i prezentuje w tym zakresie wyniki prac autorów polskich oraz licznych autorów zagranicznych, dotychczas w kraju nie cytowanych. Czyni to książkę interesującą zarówno dla prawników, jak i ekonomistów oraz przedstawicieli przedsiębiorstw poddanych regulacjom sektorowym. Publikacja będzie też wartościową lekturą dla czytelników zainteresowanych międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi i przede wszystkim transportem lotniczym.

Książka nagrodzona pierwszą nagrodą w konkursie organizowanym przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych - „Nagrody CARS 2015”.

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%