April 2, 2020

Zostań w domu, ucz się w domu – biblioteka online

Media, politycy i nie tylko zachęcają obecnie do tego, by Polacy pozostali w swoich domach. Zajęcia na uczelniach zostały zawieszone na kilka tygodni. Studenci mają planowo wrócić do nauki w połowie kwietnia, ale nawet tę datę trudno uznać za pewną. Rektorzy szkół wyższych zachęcają żaków do tego, żeby w tym czasie korzystali z zajęć prowadzonych zdalnie.

Biblioteka online – wykorzystaj możliwości

Uczelnie wyższe są zamknięte – w większości przypadków do połowy kwietnia, ale w niektórych – do odwołania. Jeśli chcesz się w tym czasie uczyć, jednym z większych problemów może być brak dostępu do uczelnianej biblioteki. Nie oznacza to, że musisz rezygnować z edukacji – rozwiązaniem twojego kłopotu może być biblioteka online – Booksbox. Jak  to działa? To legalne źródło książek naukowych, dzięki któremu możesz zdobyć potrzebne materiały. Za każdą stronę zapłacisz od 10 groszy, czyli mniej niż z reguły kosztuje jedna odbitka w punkcie ksero. To rozwiązanie nie tylko na czas, kiedy biblioteka uczelniana jest zamknięta – z dostępu do książek online możesz korzystać zawsze, gdy tego potrzebujesz. Nie musisz jechać na uczelnię, możesz wyszukać potrzebne ci książki o dowolnej porze dnia i nocy. Z dostępu możesz korzystać na wielu urządzeniach, a treści szukać na podstawie fraz. Wykup dostęp do całej książki albo tylko do wybranych stron. Czy mamy w bazie interesującą cię pozycję? Możesz to sprawdzić za pomocą naszego katalogu. Wpisz autora lub tytuł i przejdź do wykazu książek. Obecnie w naszej bazie znajduje się 3046 publikacji online.

Jakie wydawnictwa w bazie?

W naszym katalog książek naukowych znajdziesz pozycje wielu znanych wydawnictw, w tym wydawnictw poszczególnych szkół wyższych. Jakie? Poniżej znajdziesz ich listę wraz z informacjami o ich ofercie:

Wydawnictwo UE w Krakowie (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Wydawnictwo wydaje książki naukowe z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, towaroznawstwa, matematyki, informatyki i innych dziedzin – rocznie około 80 tytułów. W ofercie znajdują się przede wszystkim podręczniki i skrypty dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i innych uczelni ekonomicznych.

Wydawnictwo UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Historia Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego obejmuje już ponad 60 lat. Publikuje ono dzieła naukowe, jak monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne z zakresu teologii, pedagogiki, nauk społecznych, prawa i nie tylko. W ofercie znajdują się 22 tytuły czasopism naukowych. Wydawnictwo jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.

Wydawnictwo UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego działa już od 1971 roku. Wydaje ono manografie, skrypty, rozprawy naukowe, przewodniki metodyczne, prace po konferencyjne, zeszyty naukowe czy czasopisma. Są to m.in. publikacje pedagogiczne, matematyczno-przyrodnicze, techniczne, historyczne, językoznawcze czy filozoficzne. Przedstawiciele wydawnictwa przyznają, że największym zainteresowaniem czytelników cieszą się pozycje z zakresu psychologii i pedagogiki.

Wydawnictwo UEW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu działa już od 1955 roku i wydaje rocznie około 100 publikacji. Dotyczą one takich dyscyplin naukowych, jak ekonomia i finanse, zarządzanie, technologia żywności i żywienia. Do pozycji tych zalicza się monografie, podręczniki akademickie, skrypty czy czasopisma naukowe. Opracowania tego wydawnictwa zostały docenione w wielu konkursach, organizowanych m.in. przez Polską Akademię Nauk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydawnictwo UE w Katowicach (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ma wieloletnią tradycję. Rocznie jego oferta wzbogaca się średnio o około 100 pozycji. Głównie dotyczą one takich zagadnień jak praca, marketing i usługi, gospodarka przestrzenna, matematyka, statystyka, informatyka, rachunkowość i nie tylko. Wydawnictwo otrzymało wiele cennych nagród i wyróżnień.

Wydawnictwo UG (Uniwersytet Gdański)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego powstało w 1970 roku w wyniku połączenia działów wydawniczych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. To obecnie największa oficyna wydawnicza w północnej Polsce. W jej ofercie znajdują się podręczniki akademickie, monografie, rozprawy. Przez 45 lat wydawnictwo wydało łącznie 3 tysiące tytułów.

Wydawnictwo UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego istnieje od roku akademickiego 1972/1973, ale nosi taką nazwę od 1984 roku. Wcześniej funkcjonowało jako Dział Wydawnictw. Autorami publikacji są pracownicy naukowi uczelni, ale również wybitni specjaliści z innych krajów. Opracowania dotyczą takich dziedzin jak biologia, chemia, filozofia, prawo, historia, socjologia i wielu innych.

Wydawnictwo UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstało w 1946 roku i należy do największych w Polsce. Wydaje ono rocznie około 200 publikacji, których zakres tematyczny jest bardzo różnorodny. Są to przede wszystkim monografie, podręczniki akademickie, prace zbiorowe czy czasopismo. Wydawnictwo doczekało się wielu nagród i wyróżnień.

Wydawnictwo WAT (Wojskowa Akademia Techniczna)

Wydawnictwo WAT wydaje publikacje książkowe, czasopismo naukowe „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej” oraz czasopisma naukowe poszczególnych wydziałów. W ofercie znajdują się przede wszystkim skrypty, materiały konferencyjne, monografie, wydawnictwa okolicznościowe, rozprawy habilitacyjne i inne.

Wydawnictwo PŁ (Politechnika Łódzka)

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej rocznie wydaje około 65 publikacji, głównie monografie i czasopisma naukowe, podręczniki akademickie, materiały konferencyjne i skrypty. Publikacje wydawnictwa powiązane są z tematyką zajęć prowadzonych na poszczególnych wydziałach Politechniki Łódzkiej.

Wydawnictwo KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Wydawnictwo KUL powstało w 2002 roku w miejsce Redakcji Wydawnictwa KUL, która związana była z uczelnią od 1957 roku. Wydawnictwo publikuje m.in. monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Dotyczą one takich dziedzin, jak teologia, filozofia, humanistyka, nauki społeczne, prawo i nie tylko.

Sprawdź, czy w naszej bazie znajduje się ważna publikacja, której aktualnie potrzebujesz.

Kupuj książki na strony.

Płać tylko za treści, których potrzebujesz.