April 2, 2020

Zostań w domu – biblioteka online uniwersytetów i szkół wyższych

Z powodu epidemii koronawirusa szkoły w Polsce są zamknięte do 14 kwietnia, a prawdopodobnie czas ten zostanie wydłużony. Przerwę w nauce mają również studenci. Ci, którzy zamieszkują w akademikach, musieli wrócić do swoich domów. Dzięki bibliotece online nie muszą przerywać nauki. Jakie możliwości dają w tym czasie studentom szkoły wyższe?

Możesz uczyć się zdalnie

Polskie uczelnie wdrażają rozwiązania, dzięki którym studenci mają możliwość kontynuowania nauki zdalnie. Problemem może być jednak dostęp do materiałów, które szkoły wyższe udostępniają w swoich bibliotekach. Rozwiązaliśmy go. Dzięki aplikacji booksbox będziesz mógł korzystać z książek naukowych, bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Musisz mieć tylko połączenie z internetem. Ile to kosztuje? Od 10 groszy za jedną stronę, czyli mniej niż standardowa odbitka w punkcie ksero! Nie musisz szukać książek w bibliotece – wszystko masz pod ręką online, a płacisz jedynie za te strony, których potrzebujesz. To legalne źródło i legalna biblioteka. Wybór danej książki nie oznacza konieczności ponoszenia opłat za wszystkie strony. Jak działa to rozwiązanie?

  1. Załóż konto na naszej stronie.
  2. Znajdź w katalogu pozycje, które cię interesują.
  3. Wykup wybrane strony lub całą książkę.

Do twojej dyspozycji są publikacje o tematyce ekonomicznej, prawnej, społecznej, medycznej, informatycznej i nie tylko. Jakie wytyczne otrzymali żacy na okres, zanim powrócą do normalnego trybu nauki? Sprawdziliśmy to.

Uniwersytet Warszawski

Zgodne z Zarządzeniem nr 50 Rektora UW z 10 marca 2020 r. na Uniwersytecie Warszawskim zostały odwołane zajęcia, poza tymi, które prowadzone są zdalnie. 20 marca poszczególne wydziały i jednostki dydaktyczne uczelni ogłoszą listę wykładów i zajęć, które będą prowadzone zdalnie od 23 marca. Więcej informacji o zasadach nauki na UW w najbliższym czasie znajdziesz pod adresem https://zajeciazdalne.ckc.uw.edu.pl/. Jednostki, które są gotowe do prowadzenia ćwiczeń i wykładów przy pomocy innych narzędzi niż zaproponowane przez uczelnię, mogą rozpocząć działanie wcześniej niż 23 marca, o ile wszyscy studenci zostaną poinformowani o takiej możliwości.

Politechnika Warszawska

Zgodnie z Zarządzeniem 16/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z 11 marca 2020 roku odwołane są wszystkie zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych poza tymi, które prowadzone są zdalnie. Do 20 marca kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych mają ogłosić listę wykładów i zajęć, które od 23 marca będą prowadzone zdalnie. Jednocześnie zamknięta dla czytelników jest Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej. Zasady te obowiązują do 14 kwietnia włącznie.

Politechnika Łódzka

Podobne ustalenia jak na dwóch wymienionych wyżej uczelniach wprowadzono również na Politechnice Łódzkiej. Do 14 kwietnia 2020 roku zawieszone są wszystkie zajęcia we wszystkich formach i poziomach kształcenia poza tymi, które są prowadzone zdalnie. Odłożone w czasie są też egzaminy, konsultacje i zaliczenia. Nie jest możliwa  również międzynarodowa wymiana studencka i zagraniczne wyjazdy pracowników. Władze uczelni zachęcają do podejmowania w tym czasie nauki indywidualnej, korzystając z nowych technologii.

Uniwersytet Jagielloński

Jak wynika z Zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku odwołane zostały wszystkie spotkania, obrady, obrony prac doktorskich, posiedzenia rad wydziałów, rad dyscyplin i inne wydarzenia, które były planowane na terenie uczelni. Natomiast zgodnie z Zarządzeniem nr 30 Rektora UJ z 17 marca 2020 roku prowadzący poszczególne zajęcia mają wdrożyć, o ile to możliwe, zdalne formy nauki. W zarządzeniu znajduje się również rekomendacja odnośnie zastosowania platformy e-learningowej Pegaz lub pakietu Office 365. Dopuszczalne są też inne formy prowadzenia zajęć zdalnie, o ile nie wiążą się one z kosztami dla odbiorców.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zgodnie z Zarządzeniem nr 432/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 15 marca 2020 roku zawieszone zostały wszystkie zajęcia dydaktyczne dla studentów, doktorantów, słuchaczy i inne formy kształcenia. W tym czasie studenci nie odbywają praktyki zawodowej, a nauczyciele akademiccy nie prowadzą konsultacji. Nauczyciele akademiccy powinni realizować swoje zadania w miarę możliwości w sposób zdalny.

Politechnika Wrocławska

Rektor Politechniki Wrocławskiej zdecydował o zawieszeniu zajęć do odwołania. Decyzja obejmuje zarówno studentów dziennych, jak i zaocznych, a także doktorantów. Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej również jest zamknięta. Władze uczelni poinformowały, że w tym roku nie odbędą się juwenalia. Odwołane zostały również wszystkie wydarzenia i konferencje zaplanowane do końca kwietnia. Pracownicy mogą wykonywać pracę zdalnie.

Uczelnie namawiają studentów do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez internet. Wszystkie biblioteki uczelniane są obecnie zamknięte, ale dostęp do książek naukowych możesz uzyskać online dzięki booksbox.

Kupuj książki na strony.

Płać tylko za treści, których potrzebujesz.