May 4, 2020

  Konkurs! Pokaż nam jak kreatywnie uczysz się w domu!

  Na co dzień wspieramy studentów w nauce, tworząc bibliotekę książek akademickich z dostępem per strona. Czasy są jednak na tyle nietypowe, że chcemy zrobić coś jeszcze.
  Nie od dziś z resztą wiadomo, że, nie samą nauką student żyje. Właśnie dlatego przygotowaliśmy naszym użytkownikom konkurs, w którym, oprócz 50-ciu stron do wykorzystania na booksboxie, do wygrania są abonamenty Netflix i Spotify o łącznej wartości 240PLN!
  Wszystko to, by w czasie zamkniętych bibliotek ułatwić Wam dostęp do potrzebnej literatury, a także by umilić czas wolny, który na chwilę obecną głównie spędzać musimy w domach.
  Jak wziąć udział w konkursie? Wejdź na nasz fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/booksboxcom
  i wykonaj dwie bardzo proste rzeczy:

  1. Polub nasz fanpage
  2. W komentarzu pod postem konkursowym, wstaw zdjęcie na którym kreatywnie uczysz się w domu

  Nagrodzimy najciekawsze zdjęcia! Na zgłoszenia czekamy tylko do 8.05.2020 do godziny 23:59! Powodzenia!

  Regulamin konkursu “Kreatywna nauka w domu”
  Postanowienia ogólne
  Organizatorem konkursu jest booksbox Poland sp.z.o.o. ul. Okrzei 24/32, 03-710      Warszawa NIP: 1132990313

  1. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.    Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/booksboxcom (zwanej dalej “Fanpage”)

  Warunki uczestnictwa
  W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat.

  1. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
  2. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
  3. Konkurs trwa od 5.05.2020 do 10.05.2020. do godziny: 23:59
  4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 11.05.20202 za pośrednictwem FanPage.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.
  6. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na późniejsze wykorzystanie zgłoszenia konkursowego na kanałach społecznościowych Organizatora (m.in. na kontach instagramowych: @booksboxcom i @studentsamwdomu)
  7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu.

  Zadanie konkursowe
  Zadanie konkursowe polega: na dodaniu w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia pokazującego jak kreatywnie podchodzisz do nauki w domu.

  1. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
  2. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą zdjęcie, które ich zdaniem jest najbardziej kreatywne, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
  3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku

  Nagroda
  Nagrodą w konkursie jest: voucher do serwisu Netflix o wartości 120PLN, voucher do serwisu Spotify o wartości 120zł, a także 50 darmowych stron do wykorzystania na platformie books-box.com

  1. Nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem wiadomości e-mail w postaci kodów dostępów w serwisie Netflix, Spotify i booksbox
  2. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
  4. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

  Postanowienia końcowe

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. twojpomocnikonline.pl
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage
  Kupuj książki na strony.

  Płać tylko za treści, których potrzebujesz.