June 10, 2020

  Co to jest praca magisterska?

  Pierwszy etap studiów już za wami? Czas na kolejny? Studia magisterskie to studia zawodowe, które umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie. Zaś praca magisterska jest pracą pisaną na koniec studiów II stopnia lub magisterskich. Pozytywne recenzje pracy oraz zdanie egzaminu dyplomowego upoważnia do posługiwania się tytułem magistra.

  Ta praca dowodzi, że magistrat jest w stanie innowacyjnie rozwiązywać problemy oraz potrafi sporządzić odpowiednią dokumentację, nadającą się do dalszego wykorzystania. Praca  magisterka będzie wymagać od was więcej pracy, niż w przypadku inżynierki czy licencjatu.

  Praca magisterska umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego magistra w dziedzinie i kierunku waszych studiów. To co łączy ją z pracami licencjackimi i inżynierskimi to to, że polega na samodzielnym rozwiązywania zadania, czy problemu w ramach jednej lub kilku dyscyplin naukowych; jako autorzy wykazujecie się pogłębioną wiedzą oraz umiejętnością jej zastosowania; biegłość autowa w poszukiwaniu i wykorzystywaniu piśmiennictwa wspierającego cel pracy.

  Jest też kilka cech wyróżniających pracę magisterską od innych, takich jak:
  - wykazywanie się przez autora umiejętnością tworzenia nowej wiedzy oraz wykorzystywania wiedzy już istniejącej;
  - wykorzystywanie wiedzy z zakresu programu studiów, jednak zwykle tej wykraczającej po za program;
  - rezultaty pracy mają bardziej charakter poznawczy;
  - polega na zastosowaniu metod naukowych do osiągnięcia celu pracy
  - zawiera przegląd literatury naukowej dotyczącej podjętego tematu, ale też może zawierać przegląd literatury zawodowej.

  Ocena jej, tak jak w przypadku pracy licencjackiej i inżynierskiej polega na sporządzeniu dwóch recenzji, jednaj przez opiekuna pracy drugiej przez recenzenta.

  Bez względu na to, czy zasiadamy do pisania pracy zupełnie samodzielnie, czy korzystamy z pomocy, zanim zaczniemy, zapoznajmy się dokładnie z wytycznymi obowiązującymi na naszym kierunku studiów. Zazwyczaj są one publikowane na stronach internetowych. Warto też chodzić na seminaria magisterskie i zajęcia dotyczące metodyki pisania prac, jeśli takie są organizowane.

  Dostęp do specjalistycznej literatury naukowej jest niezwykle ważny. Niejednokrotnie brak niedostatecznej ilości książek dostępnych w bibliotekach stacjonarnych może stanowić nie lada wyzwanie w zdobyciu potrzebnej nam wiedzy, a dzięki rozwojowi Internetu mamy łatwiejszy dostęp do publikacji. Potrzebujecie e-biblioteki z bogatym księgozbiorem. Internetowa biblioteka naukowa book-box.com posiada dużą bazę opracowań i publikacji, dostępną z każdej porze i w dowolnym miejscu. Wszystkie potrzebne książki w zasięgu ręki. Korzystajcie i trzymamy kciuki za obronioną pracę.

  Kupuj książki na strony.

  Płać tylko za treści, których potrzebujesz.