June 6, 2020

  Co to jest praca licencjacka?

  Jesteś o krok od skończenia studiów. Jeszcze chwila, a zdobędziesz swój upragniony i wypracowany dyplom.

  Praca licencjacka jest pracą pisaną na koniec studiów I stopnia licencjackich bądź w połowie dwustopniowych studiów magisterskich. Pozytywna recenzja pracy oraz zdanie egzaminu licencjackiego (dyplomowego) upoważnia do posługiwania się tytułem licencjata. Obejmuje ona zagadnienia humanistyczne i wymaga umiejętności w tym właśnie kierunku.

  Praca, którą za chwile zaczniecie pisać, na początku swej studenckiej kariery ma kilka charakterystycznych cech. Obronienie pracy licencjackiej umożliwia uzyskanie tytułu licencjata. Jest samodzielną pracą pisemną polegającą na samodzielnym rozwiązaniu zadania w ramach jednej lub kilku dyscyplin naukowych zgodnych z kierunkiem studiów.

  Dzięki niej wykazujesz się pogłębioną wiedzą oraz umiejętnością jej zastosowania w zakresie podjętego tematu. Dodatkowo wykazujesz się biegłością poszukiwania i wykorzystania piśmiennictwa wspierającego cel pracy. Udowadniasz, że potrafisz wykorzystać nabytą wiedzę i tworzyć nową. Wykorzystujecie wiedzę ze studiów i macie możliwość wykorzystać wiedzę z poza zakresu. Rezultaty pracy licencjackiej mają charakter użytkowy, mogą mieć też poznawczy.

  Należy zastosować metody zawodowe do osiągnięcia celu pracy. Zawrzeć przegląd literatury zawodowej dotyczącej podjętego tematu, oraz dodatkowo przegląd literatury naukowej.

  Najlepszą w tym wszystkim rzeczą jest to, że macie opiekuna, promotora, który pomaga wam w napisaniu. Daje wskazówki i podpowiada. Ważne jest by to była osoba posiadający stopień naukowy doktora. To też dotyczy recenzentów. Sama obrona pracy licencjackiej polega na przedstawieniu jej celu, sposobów jego realizacji oraz osiągniętych wyników.

  Podsumowując co to jest praca licencjacka? Waszym opracowaniem i przedstawieniem tematu na podstawie nagromadzonej wiedzy podczas nauki. Tutaj wykazujecie się swoją kreatywnością oraz umiejętnością logicznego i obiektywnego prezentowania informacji.

  Zbieracie wiedzę niezbędną do dalszego życia, rozwoju i zgodnie z zainteresowaniami piszecie swoją pracę, później broniąc ją. Wiedza którą nabywacie to nie tylko wykłady, ćwiczenia czy badania. Sami również sięgacie po nią do książek i opracowań potrzebnych wam by się rozwijać, do nauki i stworzenia bibliografii do waszej pracy.

  Rozwój Internetu sprawił, że sięganie po opracowania online staje się codziennością, a komfort nauki jest bardzo ważny. Dlatego, powstaje coraz więcej stron i aplikacji wspierających zbieranie wiedzy. Biblioteki internetowe, zwłaszcza w ostatnim okresie są swego rodzaju ratunkiem w trudnej sytuacji. Jedną z takich e-bibliotek jest book-box.com.

  Prosta, przejrzysta aplikacja, która posiada księgozbiór z legalnych i sprawdzonych źródeł. Używając jej wspieracie autorów i wydawnictwa. Łatwa w obsłudze, wygodna i dostępna całą dobę, a nie tak jak biblioteki stacjonarne, tylko kilka godzin w ciągu dnia.

  Kupuj książki na strony.

  Płać tylko za treści, których potrzebujesz.